Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Elsőként Olekszandr Szlivka, az UNE rektorhelyettese szólt az egybegyűltekhez, és mindenekelőtt köszönetet mondott a magyar államnak mindazért, hogy az évek folyamán létrehozták és fejlesztették az intézményt, amely Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karként 2008 szeptemberében nyílt meg három (magyar filológiai, magyar történelem és európai integráció, fizika-matematika) tanszékkel.

Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, aki az elmúlt héten másodszor vett részt tanévzárón magyar felsőoktatási intézményekben megyénkben. Magyarország kormányának képviseletében köszöntötte a tanári kart, végzősöket, szülőket és kiemelte, nagyon jó érzés, hogy minden nehézség ellenére minden évben vannak új kiművelt magyar emberfők.

– Széchenyi István óta tudjuk, hogy nekünk, magyaroknak különösen fontosak a kiművelt emberfők, mert csak úgy tudunk megmaradni a Kárpát-medencében, a germán és szláv tenger ütközőövezetében, ha ehhez tudásban, ötletességben és hitben, elhatározottságban elég erősek tudunk maradni. Úgy tűnik, hogy a mi hosszú történelmünkben ez időnként visszaköszönő dolog. És most a XXI. században, amikor egészen másfajta veszélyek leselkednek nemzetünkre, mindig ugyanahhoz az aranytartalékhoz kell nyúlnunk, a kiművelt emberfők sokaságához – hangsúlyozta. – Amikor alapértékek kérdőjeleződnek meg, egyáltalán nem mindegy, hogy a megszerzett tudással ki mit kezd. Ráadásul az elvándorlás réme nemcsak az anyaországot, hanem különösen a külhoni magyarságot, és benne a kárpátaljai magyarokat fenyegeti.

A szülőföldünkhöz való makacs ragaszkodás mentett meg bennünket történelmünk során, általa éltünk túl tatárt, törököt, a Habsburgokat és végül az oroszokat is, – mondta a kormánybiztos. Grezsa István kifejtette: a XXI. században lehetőséget kaptunk arra, hogy a borzalmas és veszteségekkel terhes XX. század után végre minden esélyünk meglegyen arra, hogy a világban élő 15 millió magyart egy nemzeti közösségbe szervezve a Kárpát-medence meghatározó nemzetévé tudjunk válni. Ehhez nélkülözhetetlen az önök, a korábban és a jövőben diplomázottak helytállása, – hívta fel a figyelmet, és Magyarország kormánya nevében biztosította a jelenlévőket arról, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan minden támogatást meg fognak adni Kárpátaljának, s ezen belül kiemelten támogatják majd a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményeket.

A végzős diákokat köszöntve Spenik Sándor, az intézet dékánja rámutatott arra, hogy a végzős diákok akkor fognak küldetésüknek megfelelni, ha mindent megtesznek azért, hogy leendő gyermekeik is Kárpátalján folytassák az életüket. – A bizonytalanság nem könnyíti meg a pályakezdő diplomások életét, ám soha nem szabad összetéveszteni a bizonytalanságot a kilátástalansággal – mutatott rá, és meggyőződésének adott hangot, hogy a fiatalok az egyetemen korszerű, versenyképes tudást szereztek, aminek köszönhetően a munkaerőpiacon az elképzeléseiknek megfelelő álláshoz és megélhetéshez juthatnak.

Zékány Krisztina, a Magyar Filológia Tanszék vezetője a negyedikesek „anyukája” a diplomaátadás-átvétel felemelő pillanatára hívta fel tanítványai figyelmét, és arra, hogy ne felejtsenek el köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a sikerhez, és ne keressék az igazi munka, teljesítmény nélküli csalóka világot. A sikerért, a tudásért mindennap meg kell dolgozni, de ettől lesznek egyediek, érdekesek, értékesek – végül Radnóti Miklóst idézve zárta beszédét a tanárnő.

A kurátorok nevében Mihók Richárd adjunktus gratulált a friss diplomásoknak, és fontosnak nevezte a lehetőséget, hogy az UNE nagy családjához tartozhattak, magyar nyelven tanulhattak, ami előny, hiszen egyfajta kapcsot jelentenek a két szomszédos baráti ország, Ukrajna és Magyarország között. – Ám mivel globális világban élünk, bele kell kóstolni más országok hétköznapjaiba is, majd külföldi tapasztalatokkal felvértezve mindenképp hazatérni, és itthon kamatoztatni azt – mondta, és végezetül kiemelte, igyekezzenek a tanult szakmában elhelyezkedni, hogy ne felejtsenek.

Martin Vivien végzős diák sajátos repülőútként élte meg a tanulmányi éveket, szívében boldogsággal, meghatódva elevenítette fel a tanáraikkal és társaikkal kapcsolatos emlékezetes élményeit.

A rektori rendelet felolvasását követően kezdetét vette a magiszteri, baccalaureus, illetve specialista szintű diplomák ünnepélyes átadása. A történelem, a magyar filológia, a matematika és informatika, a fizika szakos nappali és levelező tagozatos végzősök egymás után vonultak a színpadra és vették át az oklevelet.

Az ünnepségen Kovács Sándor vezetésével az öttagú BorzsaVári együttes magyar dalokat adott elő- írja a Kárpátaljalap.net.

Forrás: GoogleNews