Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A Nagydobronyi Középiskolában ünnepi műsorra került sor, melyen tanulóink megemlékeztek  magyar kultúra napjáról . A verses- zenés összeállítás központi gondolata a haza, a szülőföld szeretete, tisztelete.

A műsor kezdetén iskolánk tanulói és tanárai közösen elénekelték a Himnuszt. Az énekkar tagjai a szülőföldről,a hazaszeretetről,az összetartozásról énekeltek.

Ezt követte tanulóink verses-prózai összeállítása. A folytatásban az iskola tánccsoportja szilágysági néptáncot adott elő. 

A műsor végén tanulóink felhívták a figyelmet arra, hogy az elhangzott gondolatokat nemcsak eszünkkel, szívünkkel is értenünk kell. Reményüket fejezték ki, hogy eljutottak e szép szavak lélektől lélekig.

A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen e földön a magyar. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a magyar nép imádságának.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 

Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.

A megzenésített Himnusz 1844. augusztus 10-én csendült fel először nyilvános ünnepségen az óbudai hajógyárban a Széchenyi – gőzös vízre bocsátásakor. Hivatalos állami ünnepségen a budai Mátyás-templomban szólalt meg először 1848. augusztus 20-án.

A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja.

Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket.

Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

2019.december 11-én a Nagydobronyi Középiskola tanulói ellátogattak a Nagydobronyi Református "Rehoboth" Szeretetotthonba, és ünnepi műsorral szórakoztatták az időseket. A karácsony a szeretet, a béke, a meghittség ünnepe. Az idős emberek számára még fontosabb a gondoskodás, a törődés.

Az iskola tanulói a karácsonyi dalok, versek, táncok segítségével szerették volna még szebbé és szeretetteljesebbé varázsolni ezt a csodás ünnepet.

 

A gyerekek meglepetéssel is készültek, minden idős ember szobájába elhelyeztek egy adventi koszorút, amelyeket az iskolában készítettek.

Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jó szokásához híven ebben az évben is ellátogatott iskolánkba a Mikulás. Végigjárta az alsó osztályos tanulók tantermeit, édességcsomagokkal kedveskedve a gyerekeknek.

Köszönet az ajándékért az Ungvári Járási Oktatási osztálynak és a Mikulásnak a jókedvű délelőttért.

 

Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

П Р О Т О К О Л ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ з трудового навчання

 

Add a comment