Публічна інформація

З метою  своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу наказом по ліцею №144 від 31.08.2022:

- призначено відповідальний за запобігання та протидію булінгу (цькуванню) заступник директора з виховної роботи  Балог І.Я.. 

-   створено комісію з розгляду випадків булінгу у складі:

 

Катона-Миронова Б.В. – директор ліцею, голова комісії

Ковач А.І. – заступник голови комісії, заступник директора з навчальної роботи

Гадар Ю.І. – секрктар, вчитель початкових класів

Члени комісії:

Молнар Є.І. – заступник директора з навчально виховної роботи

Балог І.Я. – заступник директора з виховної роботи

Бара С.А. – практичний психолог

Ускаї В.В. –  педагог-організатор

Боровська К.П.– медсестра 

Ваш Н.О. – класний  керівник 7-А класу, учитель  угорської мови  та  літератури

Бак Є.О. – голова профкому, вчитель хімії

 

- розроблено та затверджено план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу:

Додаток №1

 

План заходів Великодобронського ліцею Великодобронської сільсьскої ради, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

 

№ з/п

Зміст

Терміни виконання

Відповідальні

  1.

Видати  наказ «Про організацію роботи з питань протидії насильству та булінгу»

січень 2023р.

Великодобронський ліцей Великодобронської сільсьскої ради

2.

Розробити  порядок подання та розгляду заяв, реагування на випадки цькування в закладі

лютий

2023р.

Адміністрація закладу

4.

Провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо протидії  булінгу (перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті:              Способи розпізнання і захист дитини»; розповсюдження буклетів, поширення інформації на сайті закладу та на сторінці у Facebook

березень

2023р.

Заст.дир. з вих. роб.

Балог І.Я.,

психолог

Бара С.А.

5.

Опрацювати на засіданні МО класних керівників та класоводів питання: «Профілактика та подолання булінгу в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню»

квітень

 2023р.

Заст.дир. з вих. роб.

Балог І.Я.

7.

Залучати педагогічних працівників,батьків до участі в вебінарах, конференціях та ін. заходах щодо протидії насильству

Протягом року

Адміністрація закладу

8.

Сприяти взаємодії з підрозділами ювенальної поліції, ССД, соц.службами для роз’яснення наслідків противоправної поведінки

Протягом року

Заст.дир. з вих. роб.

Балог І.Я.

9.

Підготувати і провести години спілкування на тему протидії  насильству та булінгу

Протягом року

Кл.керівники,

класоводи

10.

Провести батьківські збори «Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем»

Протягом року

Кл.керівники

12.

Провести флешмоб «Стоп – булінг!»

Квітень 

2023р.

Пед.-організатор     Ускаї В.В.

14.

 

Провести години психолога «Я-ти-ми або як спілкуватись без конфліктів» (5-9 кл.)

Квітень

2023р.

психолог

Бара С.А.

15.

Залучити до проекту «Мій найкращій друг»учнів 4-х класів

Травень

2023р.

психолог

Бара С.А.

16.

Провести тренінгові заняття «Впевнена поведінка, як засіб протидії насильству» (5-9 кл.)

Травень

2023р.

психолог

Бара С.А.

 

Додаток №2

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу у
Великодобронському ліцеї Великодобронської сільсьскої ради

Ужгородського району

Закарпатської області

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII, листа МОН України від 29.01.2019 року No1/11-881 «Рекомендації  для закладів освіти щодо застосування норм Закону України», наказу МОН України «Про деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 № 1646 та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу у Великодобронському ліцеї Великодобронської сільсьскої ради, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви  .

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

  1. Розгляд заяв

4.1. Отримана ,зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

 

 

Додаток №3

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу

у Великодобронському ліцеї

Великодобронської сільсьскої ради Ужгородського району

Закарпатської області

 

І.  Загальні положення

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ, наказу МОН України «Про деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 № 1646 та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу в ліцеї, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

  Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу

 Після отримання заяви про випадок булінгу у ліцеї протягом трьох робочих днів комісія, склад якої затверджений наказом директора, проводить розслідування.

За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії). З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу під підпис ознайомлюються їх виконавці   та  фіксуються  в  журналі  реєстрації  рішень  комісії  з  булінгу.

Про результати розгляду заяви про випадок булінгу повідомляють заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).